Pranašumai ir trūkumai

Kokia buhalterinė apskaita tinkamiausia Jūsų įmonei?

Pateikiami visi pranašumai ir trūkumai, kai buhalterinės apskaitos tvarkymas patikimas įmonės vyr. buhalteriui ar buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistui. Pasirinkite kokiu būdu būtų tvarkoma buhalterinė apskaita Jūsų įmonėje.

Kai buhalterinė apskaita
tvarkoma įmonės vyr.
buhalterio
Kai buhalterinė apskaita
tvarkoma apskaitos
paslaugas teikiančios įmonės
Pranašumai
Trūkumai
Pranašumai
Trūkumai
Darbo vietos, kompiuterinės technikos, buhalterinės programos, kanceliarinių prekių, profesinės literatūros sąnaudos (pradžiai minimaliai – 2896,20 €)
Darbo vietos, kompiuterinės technikos, buhalterinės programos, kanceliarinių prekių, profesinės literatūros sąnaudų ekonomija
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos ekonomija
Kadrų kaitos, pavadavimo, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju ir atostogų metu problemų sprendimas
Nėra kadrų kaitos, pavadavimo, ligos atveju ir atostogų metu problemų
Konsultantų paslaugų, profesinio mokymo sąnaudos
Konsultantų paslaugų, profesinio mokymo sąnaudos ekonomija
Apskaitos dokumentai surašomi buhalterio (kontroliuojami buhalterio)
Užpildytus apskaitos dokumentus paslaugų užsakovas pateikia paslaugas atliekančiai įmonei
Apskaitos duomenų apdorojimo operatyvumas
Apskaitos duomenys apdorojami periodiškai, pateikus per tam tikrą laikotarpį surinktus dokumentus
Dėl buhalterio klaidų žalos atlyginimo garantijų praktiškai nėra
Atlyginama žala dėl paslaugas teikiančios įmonės padarytų klaidų
Kontrolės organų atstovų priėmimas (patalpos darbo laikas aiškinant rodiklių apskaičiavimą ir panašiai)
Kontrolės organų atstovų priėmimas paslaugas teikiančios įmonės patalpose
Pranašumai
(2)
Trūkumai
(6)
Pranašumai
(6)
Trūkumai
(2)

 Pasiteirauti