Įmonių perregistravimas

Greitai ir kokybiškai ruošiami įmonių perregistravimo dokumentai

Įmonių perregistravimo ir įmonių steigimo klausimais konsultuojame nemokamai

imoniu-steigimas

Greitas įmonių perregistravimas

Litą pakeitus į eurą nuo 2015 m. visi privalės pakeisti įstatus, pakeičiant įstatinio kapitalo didį eurais ir akcijos nominalią vertę.

Pas mus įmonėms, kurioms tvarkome buhalterinę apskaitą, įstatų dokumentų paruošimas perregistravimui kainuos 50 eurų.

Įmonės perregistravimas būtinas šiais atvejais:

  1. Keičiant įmonės buveinės adresą;
  2. Keičiant įmonės pavadinimą;
  3. Didinant arba mažinant įmonės įstatinį kapitalą;
  4. Keičiant įmonės valdymo struktūrą;
  5. Kad įmonės įstatai atitiktų Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių Įstatymą ir kitus įstatymus.

Kliento pageidavimu, galime užsakyti pagaminti antspaudą ar spaudą per 1 parą.

Pasiteirauti