UAB perregistravimas

Greitas ir kokybiškas įmonių perregistravimas

Greitas UAB perregistravimas

UAB perregistravimas vykdomas pateikus šiuos dokumentus:

1. Jeigu keičiamas buveinės adresas reikalinga:
1.1. Įmonės vadovo sprendimas sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą;
1.2. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
1.3. Patalpų savininko sutikimas;
1.3.1. Jeigu patalpų savininkas fizinis asmuo: Reikalinga: Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE. Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų gyvenamosios vietos adresai, asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti šiuo adresu įmonę);
1.3.2. Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo reikalinga: Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE. Notarui pateikiama juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
1.4. Įmonės senos redakcijos įstatai;
1.5. Įmonės vadovo visi rekvizitai;
1.6. Įmonės visi rekvizitai;
1.7. Pildomos reikalingos JAR formos;
1.8. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą;
1.9. Registravimas Juridinių Asmenų Registre;

2. Keičiant įmonės pavadinimą reikalinga:
2.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
2.2. Juridinių Asmenų Registro Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;
2.3. Įmonės senos redakcijos įstatai;
2.4. Įmonės registravimo pažymėjimas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI);
2.5. Visi įmonės vadovo rekvizitai;
2.6. Visi įmonės rekvizitai;
2.7. Pildomos reikalingos JAR formos;
2.8. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą;
2.9. Registravimas Juridinių Asmenų Registre;
2.10. Atspausdinus elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI) jeigu numatyta įstatuose, pagaminamas antspaudas;
2.11. Surašomas antspaudo sunaikinimo aktas ir sunaikinamas senas antspaudas;

3. Didinant arba mažinant įmonės įstatinį kapitalą reikalinga:
3.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
3.2. Akcijų pasirašymo sutartys (didinant įstatinį kapitalą);
3.3. Pažyma apie kapitalo sufomavimą (didinant įstatinį kapitalą);
3.4. Įmonės senos redakcijos įstatai;
3.5. Įmonės vadovo visi rekvizitai;
3.6. Įmonės visi rekvizitai;
3.7. Skelbimas spaudoje (mažinant įstatinį kapitalą);
3.8. Pildomos reikalingos JAR formos;
3.9. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą;
3.10. Registravimas Juridinių Asmenų Registre.

4. Keičiant įmonės valdymo struktūrą reikalinga:
4.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
4.2. Įmonės senos redakcijos įstatai;
4.3. Įmonės vadovo ir naujos struktūros asmenų visi rekvizitai;
4.4. Įmonės visi rekvizitai;
4.5. Pildomos reikalingos JAR formos;
4.6. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą;
4.7. Registravimas Juridinių Asmenų Registre.

5. Kad įmonės įstatai atitiktų Akcinių Bendrovių Įstatymą ir kitus įstatymus reikalinga:
5.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
5.2. Įmonės senos redakcijos įstatai
5.3. Įmonės registravimo pažymėjimas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI)
5.4. Įmonės vadovo visi rekvizitai;
5.5. Įmonės visi rekvizitai;
5.6. Pildomos reikalingos JAR formos;
5.7. Dokumentų tvirtinimas pas Notarą;
5.8. Registravimas Juridinių Asmenų Registre.

Dėl įmonės perregistravimo konsultuojame nemokamai

Pasiteirauti