UAB steigimas

Greitai ir kokybiškai ruošiami UAB steigimo dokumentai

Įmonių steigimo klausimais konsultuojame nemokamai

Greitas UAB steigimas

UAB steigimas vykdomas pateikus šiuos dokumentus:

 • Steigiamos Įmonės, UAB pavadinimą. Pildoma JAR 5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių Asmenų Registrui;
 • Steigiamos įmonės Įstatinio kapitalo dydis (ne mažiau kaip – 2500 €);
 • Steigėjų: vardai, pavardės, asmens kodai (asmens dokumentų kopijos), deklaruotų gyvenamųjų vietų adresai;
 • Kiek kuris steigėjas įsigyja akcijų;
 • Vadovo pavadinimas (direktorius, generalinis direktorius, prezidentas) vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • Atlyginimo dydis;
 • Kokia veikla užsiims įsteigta įmonė;
 • Steigiamos įmonės buveinės adresą. (Buveinės adresą galime suteikti).

Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.
 • Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų gyvenamosios vietos adresas (-ai), asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti įmonę šiuo adresu).

Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo, reikalinga:

 • Pažymėjimo kopija, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE. Notarui pateikiama juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas.

Steigiamos įmonės steigimo eiga

 • Pildoma JAR-5 forma įmonės pavadinimui ir pateikiama Juridinių Asmenų Registrui
 • Pateikus Juridinių Asmenų Registrui ir per parą , sumokėjus – 16,22 €, išduodama Juridinių Asmenų Registro Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;
 • Ruošiama steigimo aktas arba steigimo sutartis;
 • Su steigimo aktu arba steigimo sutartimi įmonės vardu atidaroma kaupiamoji sąskaita banke ir apie tai bankas išduoda pažymą.

Ruošiami kiti dokumentai:

 • Įstatai, pildomos JAR formos: JAR-1, JAR-VO-V, JAR-T, JAR-AF ir kiti reikalingi dokumentai;
 • Visi steigiamos įmonės paruošti dokumentai, dalyvaujant paskirtam vadovui, pateikiami patikrinti notarui. Notaras patikrines visus pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad dokumentai atitinka LR įstatymus, deda tvirtinamąjį įrašą;
 • Patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių Asmenų Registrui registruoti
 • Gavus prieigos raktą atspausdinamas elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI) ir pagaminamas antspaudas.

Už pilną įmonės steigimo dokumentų paruošimą, dokumentų derinimą ir dėl atvykimo pas notarą kaina sutartinė, bei už 1 € parduodame apvalų antspaudą ir vardinį spaudą.


Be abejonės, to Jums tikrai gali prireikti

Kliento pageidavimu, galime užsakyti pagaminti antspaudą ar spaudą per 1 parą.

Mūsų įsteigtoms įmonėms pasirašiusioms buhalterinės apskaitos sutartį taikoma 50% nuolaida pirmam mėnesiui  nuo Užsakovui priklausančios mokėti sumos.

Naujoms įmonėms pasirašiusioms buhalterinės apskaitos sutartį taikoma 20% nuolaida pirmam mėnesiui nuo Užsakovui priklausančios mokėti sumos.

Pas mus įmonėms, kurioms tvarkome buhalterinę apskaitą, įstatų dokumentų paruošimas perregistravimui, ryšium su euro įvedimu, kainuos 50 eurų.

Pasiteirauti