Перерегистрация компании

Быстрая и качественная подготовка документов для перерегистрации компании

Перерегистрация компании необходима в следующих случаях:

  1. Изменение корпоративного адреса;
  2. Изменение названия компании;
  3. Увеличение или уменьшение уставного капитала общества;
  4. Изменение структуры корпоративного управления;
  5. Kad įmonės įstatai atitiktų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus

Перерегистрация ЗАО осуществляется при представлении следующих документов:

1. Если требуется смена адреса:
1.1. Решение главы компании о созыве внеочередного собрания акционеров;
1.2. Решение акционеров или решение единственного акционера;
1.3. Договор владельца помещения;
1.3.1. Jeigu patalpų savininkas fizinis asmuo reikalinga: Pažymėjimo, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE, kopija. Patalpų savininko ir jo sutuoktinio vardai, pavardės jų gyvenamosios vietos adresai, asmens kodai. (Reikia pateikti notarui tvirtinant sutikimą įregistruoti šiuo adresu įmonę);
1.3.2. Jeigu patalpų savininkas juridinis asmuo reikalinga: Pažymėjimo, APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE, kopija. Notarui pateikiamas juridinio asmens vadovo pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
1.4. Устав старой редакции компании;
1.5. Все данные компании;
1.6. Данные компании;
1.7. Требуются необходимые формы JAR;
1.8. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
1.9. Registravimas Juridinių asmenų registre;

2. При смене названия компании необходимо:
2.1. Решение акционеров или решение единственного акционера;
2.2. Juridinių asmenų registro pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą;
2.3. Устав старой редакции компании;
2.4. Свидетельство о регистрации компании или электронное свидетельство о регистрации (ESI);
2.5. Все реквизиты менеджера компании;
2.6. Все реквизиты компании;
2.7. Требуются необходимые формы JAR;
2.8. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
2.9. Registravimas Juridinių asmenų registre;
2.10. Atspausdinus elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI), jeigu numatyta įstatuose, pagaminamas antspaudas;
2.11. Акт уничтожения марки написан, и старая печать разрушена;

3. Увеличение или уменьшение уставного капитала общества требует:
3.1. Решение акционеров или решение единственного акционера;
3.2. Соглашения о подписке акций (увеличение уставного капитала);
3.3. Pažyma apie kapitalo suformavimą (didinant įstatinį kapitalą);
3.4. Устав старой редакции компании;
3.5. Все данные директорa;
3.6. Все данные компании;
3.7. Реклама в прессе (уменьшение уставного капитала);
3.8. Требуются необходимые формы JAR;
3.9. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
3.10. Registravimas Juridinių asmenų registre.

4. При изменении структуры корпоративного управления вам необходимо:
4.1. Решение акционеров или решение единственного акционера;
4.2. Устав старой редакции компании;
4.3. Все детали менеджера компании и новой структуры;
4.4. Данные компании;
4.5. Требуются необходимые формы JAR;
4.6. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
4.7. Registravimas Juridinių asmenų registre.

5. Kad įmonės įstatai atitiktų akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus reikalinga:
5.1. Akcininkų sprendimas arba vienintelio akcininko sprendimas;
5.2. Įmonės senos redakcijos įstatai
5.3. Įmonės registravimo pažymėjimas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI)
5.4. Įmonės vadovo visi rekvizitai;
5.5. Įmonės visi rekvizitai;
5.6. Pildomos reikalingos JAR formos;
5.7. Dokumentų tvirtinimas pas notarą;
5.8. Registravimas Juridinių asmenų registre.

1. Individualiai įmonei pertvarkyti į UAB reikalingi dokumentai:
1.1. Individualios įmonės savininko pasas ir gyvenamosios vietos deklaracija;
1.2. Individualios įmonės nuostatai (jeigu jų neturi, tai rejestro duomenys);
1.3. Individualios įmonės registracijos pažymėjimas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI);

2. Pradedamas individualios įmonės pertvarkymas į UAB
2.1. Pildoma JAR-5 forma UAB pavadinimui, (jeigu įmonė pavadinimo neturėjo arba nori jį pakeisti);
2.2. Sprendimas pertvarkyti individualią įmonę;
2.3. Skelbimas spaudoje.

Sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimą patvirtinantis dokumentas, turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie individualios įmonės pertvarkymą dieną.

2.3. Pildoma JAR-1 forma;
2.4. Pildoma JAR-TST1 forma;
2.5. Savininko sprendimas pertvarkyti individualią įmonę į UAB;
2.6. Visi aukščiau išvardinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui;
2.7. Gaunamas pertvarkomos įmonės statusas.

3. Ruošiami dokumentai
3.1. Pertvarkomos įmonės įstatai;
3.2. Banko pažyma apie įmonės sąskaitoje esančius pinigus (turi būti ne mažiau – 2500 €);
3.3. Pildomos formos: JAR-1; JAR-AF; JAR-T; JAR-VO-V;
3.4. Kiti dokumentai;
3.5. Paruošti dokumentai teikiami tvirtinti notarui;
3.6. Notaro patvirtinti dokumentai teikiami Juridinių asmenų registrui;
3.7. Įregistruojamas individualios įmonės perregistravimas į UAB;
3.8. Gavus prieigos raktą, atspausdinamas elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI) ir pagaminamas antspaudas.

Už pilną įmonės steigimo dokumentų paruošimą, dokumentų derinimą, dėl atvykimo pas notarą, kaina sutartinė.

Įmonių pertvarkymo ir įmonių steigimo klausimais konsultuojame nemokamai.

  • +370 687 75615
  • +370 37 33 32 20
  • admin@frondita.lt
Uždaryti meniu